งาน แข่งขัน วิชาการ

มัธยม CAMPING MUSIC CONTEST (by brxg) เวทีค้นหาสุดยอดวงดนตรีมัธยมสุดคูล 1 เดียวในระยอง. ประกวดแข่งขัน รับสมัครถึงพรุ่งนี้! กิจกรรมประกวดสื่อวีดิทัศน์ลง Social ...16 ก.ค. 2561 — ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ. แข่งขัน ... ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2567 ...คลังความรู้และงานวิจัย. คลังวิชาการ; วารสารวิชาการและหนังสือ; คลังข้อมูลผลงาน ... ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ ...รวมประกวด แข่งขัน ชิงรางวัล เช่น ประกวดวาดภาพ ประกวดออกแบบ ประกวดภาพถ่าย ประกวดงานเขียน ทุนการศึกษา และงานประกวดอื่นๆ สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด.** ประชุมฝ่ายวิชาการผู้รับผิดชอบ ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 25 ตุลาคม 2565 08.30-12.00 ♢ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่วันที่ 1– 8 พ.ย. 65 : 09.00 น.งานประกวด-แข่งขัน · การแข่งขันประกวดพูดสุนทรพจน์เนื่องในสิ่งแวดล้อมไทย · การแข่งขันประกวดพูดสุนทรพจน์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย · การทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ International ...เรียน อปท.ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทางเจ้าภาพ จัดการแข่งขันจะเปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2565เวลา 09.00 น.ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น ...30 ต.ค. 2566 — รวมสนามสอบแข่งขันวิชาการ รายละเอียด ครบ จบที่นี่ที่เดียว! · ได้เข้าค่ายอบรมการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office โดยวิทยากรผู้มีความชำนาญจาก บริษัท ARIT เป็นเวลา 3 วัน ...การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5,งานแข่งขันวิชาการเบ_ท_ฟิก_285 สนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี /คณะ/สาขา ...โครงการแข่งขันวิชาการ | กิจกรรมแจกเกียรติบัตร | ประถม มัธยม TCAS. 󱙺. เข้าร่วม ... - รับเขียนงาน,ลอกงาน - ตัดต่อคลิปVDO - รับเรียงความ - เคลียร์งานราคาเหมา ...ประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ “หนูได้ธรรม” การให้ข้อคิดธรรมะในชีวิตประจำวัน · ประกวดภาพวาด ในโครงการ “I Dream I Paint on Road Safety ปี 2” · ประกวดผลงานด้านศิลปะ (จิตรกรรม/ประติมากรรม/ ...... งาน/งานประดิษฐ์ ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ ในระดับประเทศต่อไป. ภาพจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ หัวข้อ “จินตนาการประสานภูมิปัญญา พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกดิจิทัล” ประเภททีม.๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด. นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ระดับประถมศึกษาปีที่๔-๖. ๒. จํานวน ...Toggle navigation การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 ... รายการแข่งขัน ระดับจังหวัด. พบ ...